Agenda

Het veteranen inloophuis op de laatste donderdag van de maand (van 20:00-22:00) is weer mogelijk in Huize Raffy. We zijn daarbij afhankelijk van de regels van Huize Raffy. Krijgt u geen email met informatie over de inloop dan is uw e-mailadres mogelijk niet bekend bij het bestuur. Graag uw e-mailadres en wijziging daarvan doorgeven aan andykarten@bredaseveteranen.nl. Zie inloophuis pagina.

Elke eerste donderdag van de maand is er een borrel bij de Heeren van Breda op de Grote Markt (van 17:00-19:00).

Overige activiteiten

Donderdag 23 mei 2024: Spanjaardsgatfestival 

Namens de Commandant Nederlandse Defensie Academie (C-NLDA), Generaal-majoor Roy Sillen, mogen we u en uw partner uitnodigen voor het Academieconcert NLDA op het Spanjaardsgatfestival Breda. De aanwezigheid van veteranen wordt zeer op prijs gesteld. Tevens biedt dit het publiek de mogelijkheid haar erkenning en waardering te tonen aan u als Bredase Veteraan.


Op donderdagavond 23 mei 2024 van 20:15 uur tot 23:00 uur is de muzikale uitvoering van het Militair Academie Orkest met Edsilia Rombley en Jan van Duikeren. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom op het ponton, dat speciaal voor dit muziekfestival wordt geplaatst op het water van de haven van Breda. Hier zijn stoelen voor u gereserveerd. Toegang is uitsluitend via de loopbrug naar het ponton tussen 19:30 uur en 20:15 uur. Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van het Spanjaardsgatfestival: hetspanjaardsgat.nl. Ook bij de nazit in de tent op het ponton zijn onze veteranen van harte uitgenodigd.


Toegang tot beide evenementen is slechts mogelijk na opgave. Uw aanmelding kunt u kenbaar maken door een e-mailbericht te sturen met vermelding van uw naam en het aantal personen naar spanjaardsgat@bredaseveteranen.nl.

Veteranenverhalen

Middels een samenwerking tussen brabantse veteranenverenigingen en het brabantserfgoed zijn verhalen van Brabantse veteranen opgenomen in het erfgoed. Deze verhalen zijn ook op andere plaatsen gepubliceerd maar op de site van het brabantserfgoed zijn ze verzameld.

Bredase Volksuniversiteit

In samenwerking met de Bredase Volksuniversiteit gaan we enkele bijeenkomsten organiseren om aandacht te geven aan de veteraan en thuisfront.

Zaterdag 26 oktober 2024: Bredase Veteranendag

Ook dit jaar valt de Bredase Veteranendag samen met de viering van de Bredase bevrijding. 

Zodra meer activiteiten bekend zijn zullen we deze pagina aanpassen.