Veteranen Inloophuis de Baronie

Nadat het toenmalige Veteranencafé was opgeheven, kwam er direct actie. Immers de behoefte van veteranen om op geregelde tijden bij elkaar te komen is onveranderd.  Daarom heeft de Stichting Veteranen Breda het initiatief genomen om te bezien in hoeverre kan worden tegemoetgekomen aan deze lokale behoefte van veteranen. Na vooroverleg met diverse personen is gekozen voor een  informatie- en  oprichtingsvergadering. Dit heeft ertoe geleid dat Woonzorgcentrum Raffy graag bereid is om mee te werken aan een maandelijkse ontmoeting, van alle veteranen die dat willen, door haar voorzieningen ter beschikking te stellen.

Iedere laatste donderdag van de maand vanaf 20:00 tot ongeveer 22:00 uur een inloophuis gehouden voor Bredase veteranen in Raffy (Bernard de Wildestraat 400, 4827EG BREDA (076-5225150)

Ben je veteraan, dus als Nederlandse militair uitgezonden geweest of heb je deelgenomen aan een (post)-war conflict dan ben je van harte welkom.